#1. Kreativitet er drivkraft til innovation

Idag er det svært at finde en virksomhed, som ikke har ”innovation” i sin missionsbeskrivelse. Forfatter til bogen ”The Age of Innovation” Professor Felix Janszen skriver, at efter 50’ernes og 60’ernes periode af effektivitet, 1970- og 80’ernes periode af kvalitet, 80’ernes og 90’ernes periode af fleksibilitet, har man nu nået innovationens tidsalder.
Man har forsket i om innovation giver værdi på bundlinien for organisationer og virksomheder – og resultatet er klokkeklart! I et studie, har man sammenlignet 300 virksomheder, og fundet frem til at de mest innovative virksomheder har mere en 30% markedsandele, sammenlignet med de virksomheder som ikke er innovative. De mest innovative virksomheder er også dem som aktivt bruger kreativitet til at udvikle ny viden. Forskerne konkluderede at ”kreativ problemløsning er den væsentligste drivkraft i at skabe viden og innovation”.

#2. ”Fremtidssikre” dig selv

Noget af det som gennem lang tid har været vigtigt på arbejdsmarkedet – nemlig medarbejdere som er solide, pålidelige, uafhængige og forudsigelige, er under forandring.
Sammenligner man med et global undersøgelse IBM foretog sig i 2012 for både studerende og virksomhedsledere, er her en slående enighed om hvilket værdier bliver de vigtigste fremover, hvis man vil have succes som medarbejder og som virksomhed.
Evnen og viljen til at være kommunikativ, samarbejdsvillig, fleksibel og kreativ var det som stod over alt andet, og netop disse fire egenskaber dem som skal hjælpe morgendagens medarbejdere og ledere til at blive ”fremtidssikret”, og kunne tilpasse sig en foranderlig og omskiftelig verden, ved konstant at tilegne sig ny viden.

#3. Lede i en kompleks tid

Ledere forstår mere og mere at kreativitet er nødvendigt, når forandringens vinde blæser. Her skal man ikke kun være hurtige til at reagere i forhold til  forandring, men også gode til at drive forandring. Ledere forventes at også kunne identificere muligheder og iværksætte forandringer. Som kreativitetsforsker Michael Mumford opdagede, har gode ledere evnen til at sætte et meningsfuldt mål for deres folk, samtidig med at de løbende løser de problemer som dukker op – og dermed rammer netop essensen af en kreativ problemløser.

#4. Løs ”heuristiske” problemer

Man står over for et problem så snart der er en afstand mellem det som du har, og det som du ønsker. Nogle problemer er ”algoritmiske” – forstået sådan, at der er en enkel og logisk løsning. Andre problemstillinger er ”heuristiske” – dvs. at løsningen er sløret og udefinerbar. Disse problemer er væsentligt sværere at løse – da svaret ikke giver sig selv, men kræver kreativ og alternativ tænkning. Et eksempel på et heuristisk problem kan være: ”Vi ønsker os en større markedsandel”. Her må bruges målrettet kreativitet for at finde de usete muligheder.

#5. Opbyg modstandskraft

Hvis du styrker din evne til kreativ problemløsning, vil du opleve at du bliver stærkere i livets op- og nedture – og forbedrer din livskvalitet. Unge, som ikke har udviklet deres cognitive evner, kan have svært ved at se muligheder ud over den som er lige foran dem – og det kan gøre det svært for dem at navigere i svære situationer med forandring og stress. Kreativ tænkning handler om at kunne se og genere mange forskellige muligheder og alternativer. Jo flere alternativer man har, jo mere sandsynligt er det at finde en konstruktiv vej frem.

This article is a condensed excerpt from the upcoming book “Organizational Creativity: A Practical Guide for Innovators and Entrepreneurs,” by Gerard J. Puccio, PhD, John Cabra, PhD, & Nate Schwagler MS (Publisher: Sage. 2018.)

Kom igang med at udvikle og innovere i din virksomhed. Hejlsberg Innovate holder workshops med målet om at skabe innovative virksomheder.

Ring til os for en uforpligtende samtale
på +45 26 25 24 60 / +45 41 41 50 49

ELLER SEND OS EN MAIL

Tak for din tid og opmærksomhed.