Den agile tilgang er godt i gang med at vinde indpas i erhvervslivet. Tilgangen argumenterer for at man ikke følger en lineær udviklingsproces, men springer frem og tilbage i processen, i takt med at forudsætningerne ændrer sig. Tilgangen passer til det omskiftelige miljø som vi ser i nutidens globale erhvervsliv. 

I denne blog ser vi nærmere på hvordan Foursight, og innovationens 4 faser, passer sammen med den agile tilgang. 

Innovation og den agile tilgang 

Foursight inddeler innovationsprocessen i 4 faser 

  • udforske problemet 
  • generere idéer 
  • udvikle løsninger  
  • iværksætte planer 

For at komme i mål med innovation, og skabe værdi, skal alle 4 faser vægtes lige højt. Det er helt nødvendigt! Traditionel tænkning vil dog anvende de 4 faser lineært efter hinanden. Men vores omskiftelige miljø og omverden gøat udfordringen eller forudsætningerne kan have ændret sig, inden vi har udviklet løsningen og iværksat planerne. Og det er her den agile tilgang kommer ind. Den agile tilgang bevæger sig fremad og tilbage i innovationsprocessen, og springer gentagne gange tilbage til udgangspunktet, for at undersøge om forudsætningerne stadig holder. Har forudsætningerne ændret sig, må hele innovationsarbejdet justeres. 

Foursight måler også teammedlemmers naturlige præference i innovationsprocessen – hvilke(n) fase(r) af processen de intuitivt foretrækker at arbejde medPræferencerne kaldes tænkeprofiler, og de følger innovationens 4 faser. Der er således 4 tænkeprofiler. De fleste af os har et mix af forskellige præferencer. Tænkeprofilerne er forfinet gennem mere end 65 års forskning i den menneskelige kreativitet. Alle 4 tænkeprofiler skal i spil i løbet af innovationsprocessen. Derfor et teams, som udgangspunkt, også større succes med succesrig innovation, end enkeltpersoner. 

Foursight kan anvendes, med inspiration fra den agile tilgang, som en iterativ metode. Saml et team der indeholder alle 4 tænkeprofiler, og lad dem sparre med hinanden gennem hele processenVend jævnligt tilbage til udgangspunktet, og undersøg om forudsætningerne stadig holder vandFor hvad er den endelige løsning værd, hvis ikke den løser det reelle problem? 

Rent praktisk betyder det at alle teammedlemmer, og tænkeprofiler, skal være forberedt på at der vil ske ændringer i deres fortløbende arbejde/løsning, og at forandringer skal bydes velkomne. Samtidig skal processen ske hurtigt, og responstiden mellem de 4 innovationsfaser være kort. 

Sidst, men ikke mindst er det altafgørende at kunden har højeste prioritet, og der skal afsættes ressourcer til at være i konstant kontakt med de der opnår værdi af resultatet af processenEr kunden ikke med under hele processen, fungerer den agile tilgang ikke. Læs også vores blog “Skab større værdi med Design Thinking”, som netop har fokus på at holde greb i de rette forudsætninger for en succesfuld innovation. Foursight og Design Thinking med en agil tilgang er en meget stærk trekløver, som vil skabe værdifulde resultater hurtigt.  

Foursight er effektiv og enkel at arbejde med 

Foursight er en effektiv og enkel metode til at udvikle og innovere. Skal den fungere optimalt i samspil med den agile tilgang, skal teamet indeholde alle 4 tænkeprofiler – altså skal teamet indeholde mindst et medlem der har en naturlig præference for at arbejde i hhv. analyse-, idéudviklings-, realiserings- og implementeringsfasen 

Foursight har udviklet et værktøj, der måler din innovative profil. Du kan læse om hver enkelt profil i bloggen Innovationens 4 faser. Tag fat i Marianne, og hør mere om Foursight profil værktøj 

Kom igang med at udvikle og innovere i din virksomhed. Hejlsberg Innovate holder workshops med målet om at skabe innovative virksomheder.

Ring til os for en uforpligtende samtale
på +45 26 25 24 60 / +45 41 41 50 49

ELLER SEND OS EN MAIL

Tak for din tid og opmærksomhed.