Innovation er på alles læber, og med rette. Udviklingen er aldrig gået hurtigere. Mange forbinder innovation med skabelsen af noget helt nyt. Sådan ser vi ikke innovation i HejlsbergInnovate, og derfor kan vi også bedre lide begrebet Kreativ Problemløsning. Uanset at du har et succesrigt produkt eller ydelse, er det helt nødvendigt at du med jævne mellemrum undersøger markedet og stiller dig selv spørgsmål som “hvad efterspørger kunden?”, “hvordan kan vi gøre kundens hverdag lettere/bedre?” og “hvor er markedet på vej hen?”.

Denne blog hjælper dig igang med at innovere, ved at gennemgå innovationens 4 faser. Og husk – det er ikke nok at idéudvikle, idéen bliver først til innovation når den skaber værdi for virksomheden.

Innovationens 4 faser

Der findes mange innovationsmodeller. Men fælles for dem alle er at du skal gennem 4 faser. Alle 4 faser er nødvendige for en optimal proces.

Følg faserne trin-for-trin, da hver fase bygger videre på den forrige. Men samtidig er det vigtigt at sige, at du selvfølgelig skal gå tilbage til en tidligere fase, hvis det kan styrke processen, eller hvis forudsætningerne ændrer sig.

Det er afgørende at du bruger lige meget energi i hver fase. Det lyder måske selvfølgeligt, men i praksis viser det sig at være noget af det sværeste at efterleve. Vi har nemlig alle præferencer for en eller flere af faserne, og vil naturligt lægge mest energi her. Eller vi bruger for lang tid i starten af processen, og mister pusten undervejs. Hver fase er lige vigtig, og der skal arbejdes grundigt i hver fase. Derfor er en facilitator, der ikke er en del af teamet, også oftest en kæmpe gevinst for resultatet.

Faserne består af:

1. Analysér og forstå

Analysefasen er den fase, hvor man finder frem til, hvad det er, der skal forbedres, altså en konkret problemstilling.

For at kunne arbejde seriøst med problemstillingen, er forarbejdet vigtigt. Her får du den viden som gør muligt at løse problemstillingen. Et eksempel er at undersøge målgruppen til problemløsningen nærmere. Sæt dig i kundens sted. Hvem har brug for hvad og hvorfor.

Det er den vigtig fase. Du kan være nok så god til at komme op med og realisere idéer, men hvis du ikke er knivskarp over hvilken problemstilling idéen løser, kan den meget vel være værdiløs.

Sammensæt et team, med medarbejdere fra forskellige afdelinger – diversitet virker! Medlemmerne af teamet vil typisk undersøge baggrundsinformationer, såsom målgruppe, konkurrenter og omverden, forskelligt. Det giver et mere præcist billedet. Giv teamet tid og plads, til at få forforståelsen på plads og dele forståelsen med hinanden. Læs vores blog om at bygge et innovationsteam her.

2. Idéudvikle

I denne fase handler det om få det kreative gen i gang og skabe ideer. Alle ideer skal på bordet. Kreativitet er en proces, der kræver både tid, og at der er højt til loftet. Al input er vigtig, da det baner vejen til nye veje. En dårlig idé kan skabe en god løsning. Nogle ideer vil simpelthen være for højtflyvende til at kunne gennemføres i praksis, men ofte kan nogle enkelte geniale elementer fra den vilde idé bruges i den endelige ide. Afvis derfor aldrig idéer midt i processen. Idéudviklingsfasen skal ende med 1-3 idéer, der på hver deres vis løser problemstillingen.

3. Realisere

Nu skal de 1-3 idéer, som teamet har udviklet, trykprøves. Gode spørgsmål at stille i denne fase er – hvad koster idéen at gennemføre, er der opbakning i organisationen, har vi kompetencerne, har vi opbakning fra vores interessenter, hvordan får vi målgruppen til at købe ind på idéen, og hvordan får vi idéen til at leve og skabe værdi? Denne fase skal munde ud i dels en prioritering af idéerne, og et tydeligt overblik over de indsatser og omkostninger der skal til for at realisere den valgte løsning.

4. Implementere

Det er vigtigt at få afprøvet den nye løsning hurtigt, og med så få omkostninger som muligt. En oplagt mulighed er en prototype eller et pilotprojekt, der kan trykprøve hvordan markedet vil tage imod løsningen. Du kan bruge feedbacken til at forbedre, udvikle eller måske skrotte løsningen.

Din nye løsning er ikke bedre end den værdi den skaber i virksomheden. At få løsningen til at leve og skabe værdi, kræver en go-to-market plan med mål, delmål og actions. Og – allervigtigst – kræver det at din organisation tager den nye løsning eller det nye tiltag til sig. Det er en klassisk og fatal fejl at tro, at bare fordi du selv forstår og tror det nye tiltag, så gør dine medarbejdere det også. Forandring tager tid.

Evaluering

Der er stor læring i, at evaluere innovationsteamets proces. Ved at gennemgå forløbet opbygger du og teamet ny viden, der vil forbedre de fremtidige innovationsprocesser. Heldigvis er innovationsprocesser som alle andre kompetencer – du bliver bedre med øvelsen.

Brug af innovationens 4 faser skal være med til at sikre værdiskabende løsninger, og i sidste ende fremtidssikre virksomheden.

Udover selve innovationsprocessen, skal du og teamet være nysgerrige og have lyst til at undersøge, skaffe oplysninger og udforske. Teamtankegangen er helt central – diversitet og samarbejde, hvor man er åben for forskellige perspektiver, skaber en langt bedre baggrund for innovation end individuelt arbejde. Handlekraft og uddelegering af ansvar er også afgørende.

Til sidst nævner vi det vigtigste – ingen innovation uden plads til fejl. At fejle, og lære af sine fejl, er en central del af processen. Og husk, din nye idé, tiltag eller løsning er først lykkedes, når den skaber værdi for virksomheden.

God innovation.

Skab din virksomheds fremtid nu! Det kræver en forandring at komme igang. Hejlsberg Innovate holder workshops der hjælper dit team til en mere innovativ tankegang gennem en enkel og effektiv metode.

Ring til os for en uforpligtende samtale
på +45 26 25 24 60 / +45 41 41 50 49

ELLER SEND OS EN MAIL

Tak for din tid og opmærksomhed.