Hvordan du generer radikale, kreative ideer

Hvor ofte har du selv brugt brainstorming til at løse et problem? Du har sansynligvis brugt det flere gange – også selv om du ikke selv har været klar over det.

Gennem årtier har folk brugt brainstorming til at skabe ideer og komme på kreative løsninger til problemstillinger. Men for at få det optimale ud af BS, skal det bruges korrekt.

Læs videre, og få et indblik i hvorfor det er så nyttigt et værktøj, og hvordan man får det bedste ud af det.

Hvad er brainstorming?

Madison Avenue reklameguru Alex Osborn udviklede den originale tilgang til BS , da han i 1953 udgav sin bog ”Applied Imagination”. Siden da er der blevet udviklet rigtigt meget på den originale teknik.

BS kombinerer et afslappet, uhøjtidelig tilgang til problemløsning gennem tværgående tænkning.

Det opmuntrer mennesker til at komme med tanker og ideer, og selv om ideerne og tankerne kan være mærkelige – sågar skøre, kan de sætte en process i gang som fører til virkelige originale løsninger til en given problemstilleing eller opgave.

Vi kommer ud af vores til tider låste tankegang, og ud i leg hvor det gælder om at udfordre vores grænser og tænke videre end vi måske selv var klar over vi kunne.

Derfor er det vigtigt under en BS-session, at man hverken kritiserer eller belønner ideer. Man forsøger at åbne op for alle muligheder og nedbryde de forudindtagne forestilinger om en problemstillings begrænsninger. Al form for analyse eller bedømmelse på dette stadie hæmmer kreativiteten.

Ideerne evalueres ved slutningen af sessionen – og man kan udforske løsningerne ved at bruge en mere konventionel tilgang.

Hvorfor bruge Brainstorming?

Conventionel problemløsning kan let undermineres af en ikke-hjælpsom gruppe adfærd. Og selv om en struktureret, analytisk tilgang til problemløsning er vigtig, kan det udmunde i ideer med for mange begrænsninger og uden ægte originalitet.

Forskellen ved en BS, er at man bevidst skaber en åben og fordomsfri stemning som opmuntrer alle i at deltage. Skæve ideer bliver budt velkommen og bygget videre på – og alle opmuntres til at deltage i legen. BS er en sjov og engagerende måde at skabe en rigdom af ideer, som fører til bedre løsninger til en given opgave eller problemstilling.

Det kan ikke understreges nok hvor vigtigt det er at alle deltagere indgår med et åbent sind og at brainstormingen foregår i en ufordømmende atmosfære. Hvis ikke, vil der altid være nogen som lukker i, og det vil går ud over mængden af ideer og moralen omkring idéudvikling.

Af samme grund er det en god idé at have en facilitator, hvis opgave er at lede BS’en og sikre at alle spiller efter reglerne.

Individuel Brainstorming

Hvor gruppe brainstorming har vist sig mere effektiv til at generere ideer end almindeligt gruppearbejde, er der studier som viser, at individuel brainstorming til tider giver flere og bedre ideer end en gruppe brainstorming.

En af grunden kan være, at grupper ofte ikke er særligt gode til at følge reglerne omkring en korrekt brainstorming, og en uhensigtsmæssig gruppeopførsel finder vej. Men for det meste skyldes det, at folk lytter for meget til andre (måske autoritære) personer, at de slet ikke får lavet deres egne idéforslag – og hvis de så har lavet nogle, har glemt dem når turen kommer til dem. Dette kaldes ”blokering”.

Når man slev ideudvikler, behøver man ikke bekymre sig om andres egoer eller meninger – og man kan arbejde friere og mere kreativt. En ide som man er tilbageholdende med at præsentere for en gruppe, kan udvikle sig til noget helt særligt når man selv udforsker den.

Der er dog nogle begrænsninger i indivíduel ideudvíkling – da man ikke har den brede kompetence og erfaring at trække på som i en gruppe.

Individuel ideudvikling egner sig bedst til simple problemstillinger indenfor et område hvor tænkeren har indsigt og expertise.

Gruppe brainstorming

At idéudvikle i en gruppe er den bedste måde at løse komplekse problemstillinger. Her kan man drage nytte af den erfaring og ekspertise hvert gruppemedlem har – og tage ideer til ”next level”. Man ideudvikle bredere og dybere i en gruppe, end hvis man bare er sig selv.

En anden vigtig fordel er, at det giver en fællesfølelse i en gruppe, og en anerkendelse af at hvert medlem er en del af en løsning, og at har noget værdifuldt at byde ind med. BS er i sig selv et super værktøj til teambuilding og bliver flittigt benyttet af kursusudbydere m.m.

Det kræver dog en del af den enkelte deltager. Når mange ideer og forslag kommer på bordet, vil nogle falde fuldstændigt ved siden af. Her er det meget vigtigt af hensyn til det kreative flow, at man holder sig til reglerne og ikke nedgør ideerne og demotiverer idemageren.

Om muligt, skal deltagerne sammensættes således at man har en god bredde af kompetencer. Forskelligartet erfaring og ekspertise vil gøre sessionerne mere kreative. En gruppe på ca. 5-7 personer er optimalt. Meget større end det, bliver det for komplekst at holde styr på ideerne.

3 gode værktøjer til at afvikle en effektiv brainstorming:

Man opnår ofte de bedste resultater ved at kombinere individuel brainstorming med gruppe brainstorming, og ved at sørge for at følge de tre trin til en bedre brainstorming forneden, kan deltagerne fokusere på emnet uden at blive afbrudt, man får masser af gode ideer at arbejde med, samtidig med at der bliver team-udviklet.

Trin 1: Forbered gruppen

Som basis skal mødefaciliterne være behagelige og indbydende. Sørg for omgivelser med tilstrækkeligt lys, og at du har både redskaber og forfriskninger til gruppen.

Hvor meget information og forberedelse skal din gruppe have op til en brainstorming? Forberedelse er vigtigt,  men kan også hæmme – eller direkte ødelægge den følelse af frit løb en brainstorming skal give.
Giver man eksempelvis som opgave, at hvert medlem skal medbringe en eller to ideer – og en enkelt person bruger timer på at forberede en idé ned i detaljen, kan det virke demotiverende på personen, hvis ideen ikke får fokus svarende til det arbejde han har lagt i ideen.

Man skal også overveje hvem bør deltage. En gruppe af mennesker som tænker ens vil sansynligvis ikke generere samme mængde gode ideer som forskelligttænkende – så prøv så vidt muligt at samle mennesker fra forskellige område med forskellige mindsets.

Når gruppen er samlet, skal der udpeges en person til brainstorming-leder. Dennes opgave er at notere og samle ideerne. Det er ikke altid en fordel at være en del af idegruppen, da det er svært at styre og bidrage på samme tid.
Sørg for at de ideer som bliver generet undervejs, er synlige for alle.

Hvis ikke deltagerne er vant til at arbejde sammen, overvej en opvarmningsøvelse eller en ”icebreaker” øvelse.

Trin 2: Presenter problemstillingen

Definer problemstillingen klart og tydeligt, og læg kriterierne på bordet. Gør det meget klart at målet er at generere så mange ideer som muligt, og at ALLE ideer er velkomne.

Giv deltagerne tid til i starten at skrive så mange af deres egne ideer ned som de kan. Herefter, bed hver enkelt om at dele deres ideer, så alle får en mulighed for at bidrage.

Trin 3: Hold en styring på diskussionerne

Når hver deltager har delt deres ideer, start en gruppediskussion omkring udvikling af de andres ideer, og til at skabe nye ideer. At bygge på andres ideer er en af de vigtigste aspekter i gruppe brainstorming.

Alle skal opmuntres til at bidrage med ideer – også de mere stille mennesker. Ligeledes skal der stilles klare regler op omkring at der ikke må kritiseres eller roses.

Hvis du er den som leder brainstormingen, skal du støtte teamet og lede diskussionerne. Tag en diskussion ad gangen, og sørg for at holde gruppen på sporet hvis diskussionen begynder at skride.

Selvom du skal holde en vis disiplin, sørg for at deltagerne har det sjovt i processen. Byd al form for kreativitet velkommen – og opmuntre gruppen til at byde ind med så mange ideer som muligt – ligegyldigt om de er praktiske eller omvendt. Brug tankeeksperimenter som ”provokation” eller ”Tilfældigt input” til at genere nogle uventet ideer.

Bliv ikke hængende i et spor for længe. Sørg for at der bliver gnereret en række forskellige ideer, og undersøg de enkelte ideer i detaljen. Hvis en deltager har behov for for at undersøge en idé videre på egen hånd, giv ham lov til det.

Sørg for at holde masser af pauser, lade deltagerne dyrke lidt motion for at holde hjerne frisk.

Kom igang med at udvikle og innovere i din virksomhed. Hejlsberg Innovate holder workshops med målet om at skabe innovative virksomheder.

Ring til os for en uforpligtende samtale
på +45 26 25 24 60 / +45 41 41 50 49

ELLER SEND OS EN MAIL

Tak for din tid og opmærksomhed.