Der er efterhånden mange bud på, hvad der gør teams innovative. I denne blog tager vi fat på sammensætning af teamet, og på hvordan ledelsen kan gøde jorden og bakke op.

Først vil vi dog gerne understrege, at innovation ikke kun er for virksomheder der arbejder med ny teknologi. Faktisk er det både godt og skidt, at innovation er så hypet. Fos selvfølgelig skal du tænke i nye løsninger – det er vi alle nødt til for at kunne klare os i en omverden der bare buldrer derudaf – og du skal ikke lade dig afskrække af begrebet innovation. Personligt kan vi bedre lide begrebet kreativ problemløsning – det dækker over præcis det samme som innovation, men lyder bare mere jordnært. Vi bruger vores kreativitet til at skabe løsninger.

Ledelse af innovative miljøer

Første – helt nødvendige skridt – er at gøre op med tunge kommandoveje og et stramt hierarki, når du vil fremelske et innovativ miljø i din virksomhed. Du kommer igang ved at skære ned i unødvendigt hieraki, og i stedet give beslutningsansvar ud til den enkelte medarbejder. Det fremmer ejerskabet til både virksomheden og produkter blandt teammedlemmerne, og det er helt nødvendigt hvis de skal kunne tænke innovativt.

Herudover er det vigtigt at de fysiske rammer er på plads. Der skal investeres i innovationsteamet. Medlemmer af temaet skal tildeles tilstrækkelig tid, så de kan fokusere på den kreative problemløsningsproces, ligesom de fysiske rammer skal være på plads, eksempelvis et dedikeret kontorlokale hvor de kan arbejde uforstyrret. De fleste medarbejdere arbejder ikke udelukkende på et enkelt projekt, og så kan de komme i klemme, og opleve et stort pres fra andre arbejdsopgaver og projekter. Hvis dette ikke balanceres rigtigt, så dræbes kreativiteten og den innovative tilgang. Det er dit ansvar som leder, at hjælpe med at prioritere det enkelte teammedlems opgavefordeling og tid.

Et velfungerende innovativt team er langt hen ad vejen selvkørende, netop fordi de er villige til at tage beslutninger.

Derfor er det vigtigt at etablere et klima, hvor teammedlemmer ikke har problemer med at indrømme fejl. Chikane, eller straf, for fejl dræber lynhurtigt al lyst til at være kreativ, og hører ikke hjemme i et innovativt team. Bøtten skal vendes 180 grader – fejl er altid lærerige. Det skaber tryghed og maksimal ydeevne, når medlemmerne føler, at de har tilladelse til at dele ideer og prøve nye ting uden frygt for negative konsekvenser.

Men selvfølgelig skal du have kontrolpunkter undervejs i processen der sikrer, at teamets output er af høj kvalitet.

En meget anvendt arbejdsmetode i innovative teams er at anvende sprints. Et sprint er en kort periode med specifikt fokus, hvor produkter bliver planlagt, udviklet, gennemgået og udgivet. De er projekter inden for de større projekter. Et sprintprojekt støtter det samlede projekt.

Ledelsen bør inddrages ved slutningen af hvert sprint.

En vigtig måde at sikre fremskridt i teamet er ved at sætte konkrete mål. Det er i sidste ende ledelsens ansvar at målene opnåes. Det gælder alle teams eller organisationer. Sæt KPI’er for teamet, og husk at KPI’erne skal være i overensstemmelse med organisationens overordnede strategi. Læs mere om at opsætte mål her.

Herudover kan du skabe et belønningssystem, som tilpasser hver medarbejders løn og præstation til teamets samlede arbejde. For at holde hvert medlem motiveret, skal der også være en individuel faktor. Læs mere om at motivere dine medarbejdere her.

Sammensætning af teamet

I de senere år er idéen, om at samle folk med forskellige faglige baggrunde, eksploderet. Den mest omtalte arbejdsmetode i øjeblikket er den agile tilgang.

Men uanset hvilken tilgang du bruger, vigtigheden af at bringe en blanding af færdigheder og perspektiver ind i et teams arbejde er afgørende. Diversitet løfter teamets potentiale. Et godt sammensat team er i stand til at analyse og skabe originale og nyttige løsninger, til problemer og udfordringer.

Men der er også faldgruber. Innovation er hårdt arbejde, og teamet er sammensat af individer. Risikoen for at selve innovationsprocessen ikke gennemføres optimalt er stor, fordi hvert enkelt teammedlem har nogle naturlige præferencer for hvilken del af processen de synes er vigtigst – og sjovest. Der kan også opstå uenighed og konflikter undervejs. Derfor er kemien blandt medlemmerne i teamet, samt det enkelte medlems naturlige præference ift. processen, lige så vigtig som blandingen af færdigheder.

Hvornår er en løsning innovativ?

Innovation kræver evnen til at kunne se hvordan noget der allerede findes kunne være bedre, eller hvordan et behov kan løses på en anderledes måde. Det kræver at du kan se verden i et større perspektiv og, vigtigst, evnen til at træde ind i andres sko, forstå deres liv og identificere de problemer, der muligvis eksisterer ud fra deres perspektiver. Det gælder selvfølgelig også i innovative teams.

Og husk, at en ny idé bliver først til innovation, når den har bevist at den kan skabe værdi.

Skab din virksomheds fremtid nu med innovative teams! Det kræver en forandring at komme igang. Hejlsberg Innovate holder workshops med målet om at skabe innovative teams.

Ring til os for en uforpligtende samtale
på +45 26 25 24 60 / +45 41 41 50 49

ELLER SEND OS EN MAIL

Tak for din tid og opmærksomhed.